فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

بسته آموزشی کامل فصل پنجم ریاضی 10 انسانی" نمایش داده ها "

کتاب ریاضی دهم انسانی از 5 فصل تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب فصل پنجم کتاب حاضر در قالب یک ویدئو و یک جزوه 12 صفحه ای در مدت زمان بیش از یک ساعت و نیم تدریس شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل