فایل های دسته بندی Fortran - صفحه 1

دستورالعمل های روش های عددی در فرتورن - نوشته پرس -

آشنایی کامل با انواع روش های محاسباتی با استفاده از نرم افزار فرتورن - کامل ترین کتاب در زمینه محاسبات عددی کتای پرس است. زیر روال های موجود در آن می تواند به شما در نوشتن برنامه کمک کند. از اینجا دانلود کنید.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل